WARNSVELD

 

Geschiedenis der schuttersketen uit de buurtschap Vierakker, welke in het gemeentehuis te Warnsveld bewaard wordt.


Elk jaar, op den tweeden woensdag in september, werd aan den herberg "de Vlieg" te Vierakker een kermis gehouden en naar een houten vogel geschoten.
Wie het laatste stuk van den vogel wegschoot was koning en droeg dien dag de keten als ere teken om den hals.
In 1911 werd te Vierakker voor het laatst kermis gehouden en de schutters waren van plan de keten te verkopen en de opbrengst onder elkaar te verdelen.
De toenmalige burgemeester van Warnsveld, de heer S.A.K. Baron van Nagell, gaf hun evenwel in overweging de keten, ter herinnering aan hun kermis, aan de gemeente Warnsveld te schenken.
Deze raad is opgevolgd, en zo bleef door dit idee en de goede zorgen van Baron van Nagell, de keten voor Warnsveld en het nageslacht behouden.
De keten wordt thans in de hal van het gemeentehuis in een speciaal voor dit doel gemaakt kastje bewaard.
De vogel draagt onder de halsband het jaartal 1571 en daaronder een alliantiewapen, n.l. van Boshoff en Goldstein.
Het wapen van Boshoff bestaat uit een uitgerukte boom, waarvan de stam wordt vastgehouden door een berepoot, welke uit de linker schildrand voortkomt.
Het wapen van Goldstein bestaat uit vier dwarsbalken. Onder het alliantiewapen staat in romeinse kapitaalletters:
"HENDERICK BWSHOF TOE ZWIERES".


Hendrick Boshoff en diens vrouw Sophia van Goldstein bewoonden in de tweede helft der 16e eeuw de Havezathe Suderas (Zwieres) te Vierakker.
Hendrick Boshoff komt het laatst voor in 1562 en stierf in 1563.
Zijn weduwe Sophia Goldstein is echter eerst in het begin de 17e eeuw overleden.
Op het eerste gezicht moge het vreemd schijnen dat, schoon Hendrick Boshoff reeds in 1563 overleed, bij dit wapen zijn naam en het jaartal 1571 is vermeld, maar de verklaring hiervan is, dat hij eene gelijknamige zoon had, die het wapenschildje met de wapens van zijn ouders in 1571 deed aanbrengen.
Mogelijk is deze zoon in 1571 meerderjarig geworden en heeft hij bij zijn eerste optreden als bezitter van Suderas de schuttersketen als geschenk aan het schuttersgilde gegeven.
Dit laatste komt als aannemelijk voor i.v.m. het hierna te noemen wapenschildje met inscriptie van Hendricks kleinzoon.
De vogel staat met beide poten op een boomstammetje, waaraan een tak met gestileerde bladeren en daaronder hangt een ronde penning met op de voorzijde het reeds eerder beschreven wapen der familie Boshoff, omgeven door een lauwerkrans.
Op de keerzijde staan de woorden "COENRADUS JACOBVS VAN BOSHOFF HEER TOT ZUYRHUYSS ENDE HAGEN ANNO 1662 DEN 3 JUNI".


Coenradus Jacobus van Boshoff was een kleinzoon van de bovengenoemde Heer Hendrick van Boshoff en Sophia van Goldstein en is in 1662 zijn vader, die eveneens Hendrick Boshoff heette, in het bezit van Suderas opgevolgd.
De keten en de bladertakken zijn in 1913 in het atelier van Gustaaf van Kalchen te Haarlem enigszins gerestaureerd.
De keten is geheel van zilver en de vogel draagt een kroontje.
De verbinding tussen de vogel en de keten wordt niet zoals bij andere schuttersketenen door een schildje gevormd.
TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE